Панел или тухла?

building-927102_1280Всеки човек малко или много е наясно какво е панел, монолитно строителство, ЕПК, паянтова сграда и т.н. През последните години все повече се говори за енергийна ефективност, а шумоизолацията е въпрос, който по подразбиране вълнува всеки, живеещ в непосредствено съседство с няколко други семейства. Когато се стигне до момента на покупка на ново жилище обаче, тези въпроси, които до момента са били “фонов шум” в ежедневието ни, изведнъж излизат на преден план , а към тях се добавят и други: жизнен цикъл на сградата, устойчивост при земетресение и т.н. теми, свързани с конструкцията на една сграда.

Сградният фонд на една страна се изгражда в продължение на столетия и времето неминуемо оставя своя отпечатък върху него: конструкция, технология, техника, вкусове и потребности. Вървейки по улиците на един град, вие виждате по фасадите на сградите “лицата” на различните епохи. Що се отнася до покупката на жилищен имот, видът на строителството е от първостепенно значение, както при определяне на цената, така и при избора на жилище. В населените места в България “съжителтсват” сгради, строени по различно време и технология — всяка от тях има своите предимства, недостатъци и съответната цена, но е добре купувачите да са информирани по-детайлно какви са те.

Паянтовите сради например представляват дървен скелет на външните и вътрешните носещи стени, които от своя страна са изградени със зидария от тухли или кирпич. Подовите настилки са дървен гредоред. В миналото жилщните сгради са се изграждали по този начин, а днес така се строят стопански и второстепенни сгради. Въпреки морално остарялата конструкция, тези сгради през годините се оказаха здрави и издръжливи на природни стихии (един от факторите е и ниското ниво на строителство), като цената им е сред най-ниските.

 

Полумасивни сгради пък са голяма част от архитектурните паметници от българското възраждане в стария Пловдив, Несебър, Копривщица и др. При тях носещите стени са от тухлена или каменна зидария — 25 см, тухлени колони и дървен гредоред. Те са много здрави и с малки преустройства, предоставят комфорт и сигурност на своите обитатели. Цената им зависи от това дали се намират на интересна историческа или културна локация и дали имат статут на паметници на културата.

 

Масивните сгради са третият вид сгради от гледна точка на конструкцията. Те имат външни носещи стени от тухлена или каменна зидария с дебелина минимум 25 см и подова конструкция от дървен гредоред, стоманобетонни плочи или железни греди или ферми. Всички знаем, че има няколко вида монолитно строителство, обяснява експертът от “Явлена”. Невинаги обаче познаваме предимствата и недостатъците им или имаме склонността да пренебрегваме някои от тях при избора на собствено жилище.

 

Скелетното строителство например дава възможност за различни реконструкции и преустройства, вкл. да се събарят преградни стени при ремонт, според индивидуални нужди и проект. Това е масовият начин, по който се строи днес. Процесът на строителство е бавен, но сградите са здрави, качествени и без ограничения във височината. Носещата конструкция е скелет от стоманобетонни колони, греди, противоземетръсни шайби и плочи. Тухлените зидове дават добра шумо- и топлоизолация. Устойчивостта й на земетръс я прави една от предочитаните конструкции. Всичко това определя по-високата цена на кв.м. жилищна площ.

 

Едроплощният кофраж (ЕПК) е следващият от гледна точка на предпочитание от страна на клиентите вид строителство. Носещата конструкция е изградена със стоманобетонови шайби, колони и плочи. Фасадите се изпълняват с тухлена зидария или окачени фасадни панели. Те са много устойчиви на сеизмични усилия поради технологията на изпълнение, а именно — бетонът се излива в едроплощни кофражи. Минусът при този вид строителство е абсолютната невъзможност за реализиране на реконструкции вътре в жилището, тъй като събарянето на стени е предпоставка за бъдещи проблеми в конструкцията и цялостта на сградата. Всяка стена при този вид строителство поема усилия и ги предава надолу към основите на сградата. Друг минус е недобрата топлоизолация, т.к. конструкцията е стомано-бетонова. Като оставим настрана това, самото строителство е изключително здраво и добро като метод на изграждане.

 

Зад трудно разпознавемото съкращение ППП се крие терминът пакето-повдигащи плочи — строителство, при което носещата конструкция е от стоманобетонни колони и плочи, вътрешните и фасадни стени са от тухлена зидария. Стълбищните клетки и вертикалните носещи конструкции се изпълняват по монолитен начин, което ги прави устойчиви на земетръсни усилия. Предимство на тази конструкция е, че също дава възможности за преустройства.

 

На последно място в предпочитанията на клиентите остават едропанелните жилищни сгради или познатият ни “панел“. Те са изпълнени от цели стоманобетонни панели: стени, подове/тавани, стълбищни клетки, които са свързани с дюбелни връзки, посредством заварки. Основен недостатък на панелните сгради е недобрата шумо- и топлоизолация, но при няколкото земетресения през годините, откакто са построени, те се представиха като една много добра, устойчива конструкция, която обаче трябва да се поддържа.

Източник: www.yavlena.com